PUKiZ Wydminy

2016-12-09 14:00:23

Uchwała nr 01/12/2016

Zarządu

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o.

z dnia 09 grudnia 2016r.

 

 

 

w sprawie ustalenia cen i stawek opłat na świadczone usługi publiczne

 

 

Na podstawie §6 pkt. 8 Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. na terenie Gminy Wydminy (uchwała nr 05/2011 Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. z dnia 10 października 2011r. zatwierdzonego Zarządzeniem nr 100/2011 Wójta Gminy Wydminy z dnia 24 listopada 2011r.) uchwalam, co następuje:

 

§1

Wprowadzam Cennik usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2017r.

 

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                        (-) Rafał Osinka

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik do

uchwały nr 01/12/2016

Zarządu 

PUKiZ sp. z o.o.

 z dnia 09.12.2016r.

 

          

CENNIK USŁUG PUBLICZNYCH

świadczonych przez

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o.

 

I. Usługi wodociągowo - kanalizacyjne

L.p.

Rodzaj usługi

Cena netto

1

Za ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego zamkniętego ze względu na zadłużenie

200,00

2

Za ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego zamkniętego ze względu na zadłużenie

300,00

3

Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza na żądanie klienta (w przypadku stwierdzenia sprawności wodomierza)

130,00  plus koszt ekspertyzy

4

Montaż i demontaż wodomierzy, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy:

- koszt wodomierza

- montaż wodomierza z demontażem starego

- ponowne oplombowanie wodomierza ( uszkodzenie plomby powstałe z winy odbiorcy) oraz zaplombowanie podlicznika

 

 

Cena zakupu + 20%.

40,00

80,00

 

5

Wykonywanie przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych i inne prace wodociągowo-kanalizacyjne

Po wcześniejszym uzgodnieniu, wg kalkulacji

 

II. Usługi komunalne


L.p.

Rodzaj usługi

Cena netto

1

Odśnieżanie ciągnikiem C-360 (h)

100,00

3

Wynajem ciągnika C-360 z przyczepą (h)

100,00

4

Utrzymanie czystości chodników i placów za m2

   0,90

5

Wynajem pracowników do prac ręcznych (załadunek, przeprowadzki, sprzątanie, itp.) za roboczo/godzinę

50,00

6

Wynajem pracownika do utrzymania zieleni (prace ręczne bez sprzętu) za roboczo/godzinę

50,00

7

Koszenie kosą spalinową za godzinę

65,00

8

Koszenie kosiarką spalinową za godzinę

65,00

9

Wywóz nieczystości płynnych

- koszt utylizacji za 1m3

- koszt transportu za 1km

Ustala się stałą kilometrówkę do obciążania kosztami transportu do poszczególnych miejscowości odnośnie wywozy nieczystości płynnych :

z Oczyszczalni Wydminy do:

1. Berkowo   - 17 km

2. Zelki    - 14 km

3. Hejbuty    -11 km

4.Cegielnia Ranty - 7 km

5.Ranty  - 7,5 km

 6. Pamry   -11 km

7. Malinka -12,5 km

8. Talki   - 11,5 km

9. Okrągłe  - 15 km

10. Pańska Wola - 17 km

11.Pańska Wola Osada - 19 km

12.Rostki   - 10 km

13. Franciszkowo  - 13km

14. Radzie  - 10 km

15. Cybulki - 5 km

16. Wężówka  - 6 km

17. Gawliki Małe  - 7 km

18. Gębałki  - 9 km

20. Siemionki Rydze - 4 km

21. Siemionki - 5,5 km

22.Szczepanki -8 km

23. Dudka - 5 km

24.Grodkowo  -8,5 km

25. Ernstowo   - 4 km

26. Sucholaski -5,5 km

27. Siedliska  - 11 km

28. Mazuchówka - 4 km

29. Gawliki Wielkie -7,5 km

30. Pietrasze  -11 km

31. Szczybały Orłowskie - 11 km

32. Grądzkie -11 km

33. Orłowo - 14 km

34. Łękuk Mały - 14 km

35. Róg Orłowski - 17 km

36. Gajrowskie - 16 km

37. Czarnówka -11 km

38. Wydminy - 4 km

 

 13,10

 2,46

 

 

 

 

 

Ceny powyższe są cenami netto (doliczamy do nich podatek VAT w wysokości zależnej od rodzaju usługi).

  

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                       (-) Rafał Osinka