PUKiZ Wydminy

Oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych ( budowa przyłącza) pobierz 

Wniosek na wykonanie ekspertyzy wodomierza pobierz 

Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego -  pobierz 

Wniosek o okresowe zamknięcie przyłącza wodociągowego -  pobierz 

Wniosek o rozwiązanie umowy -  pobierz 

Wniosek o trwałą likwidację przyłącza - pobierz 

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej -  pobierz 

Wniosek o wydanie opinii o możliwości podłączenia -  pobierz 

Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego -  pobierz 

Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, działki budowlanej -   pobierz 

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza ogrodowego - pobierz 

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków -  pobierz 

Wniosek o zmianę danych w umowie -  pobierz 

Wniosek warunki techniczne -  pobierz 

zgoda-faktury elektroniczne -  pobierz 

Zlecenie trwałej likwidacji przyłącza -  pobierz