PUKiZ Wydminy

Szanowni klienci

Informujemy, że 24 kwietnia 2018r. decyzją nr BI.RET.070.497.2018.TR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wydminy na okres trzech lat.  Taryfa została ogłoszona na BIP Wody Polskie dnia 11.05.2018r.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 18.05.2018r.

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w  wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

 

 

 

 

 

 

1

Grupa 1

cena wody (zł/m3)

4,34

4,37

4,41

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

- w oparciu o wskazania wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

 

- w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej   w  jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

 

- na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody

 

 

  


5,56

 

  

2,64

 

 

  

4,53

 

  


5,56

 

  

2,64

 

 

  

4,53

 

  


5,56

 

 

2,64

 

 

  

4,53

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

14,60

14,79

14,90

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

--------

--------

--------

 

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 

Rada Gminy Wydminy Uchwałą Nr XXVII/260/2017 z dnia 27 listopada 2017r. uchwaliła dla wszystkich odbiorców usług dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody w wysokości  0,88 zł netto. Dla odbiorców usług Grupy 1 dopłaty do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości  4,19 zł.

                      Prezes Zarządu

                                                                                                                               (-) Rafał Osinka